Wil je meer weten?

Erik van Bemmel
Paardekraalstraat 10-2
1092 JB Amsterdam
erikvanbemmel@gmail.com
0681160321

Share Project :

Pickled stories

Pickles stories
“What strikes me is the growing abyss between various religions and sections of the population. Whereas the differences are mainly emphasized, I prefer to show the similarities instead. The story of the Flood is found in the three major monotheistic religions, stories that are almost the same. The three vases resemble the three religions. They differ in shape and size, but they are based on the same principle, the same idea. Religion comes wonderful, impressive stories that should be kept for eternity. For this reason I have pickled them. Pickled water also stands for hermetic; the way religions can also seem hermetic to outsiders. I hope this title will make people think about it. The pages are copies; it could be perceived as a provocation if I had chosen for actual pages of the Bible, Torah and the Qur’an. My aim is to bring people together and to make them think, so that it will result in a multi-religious discussion.”
--
Sterkwaterverhalen
Wat me opvalt is de steeds groter wordende kloof tussen verschillende religies en bevolkingsgroepen. Verschillen worden steeds benadrukt, ik wil juist de overeenkomsten laten zien. Het Zondvloedverhaal komt voor in de drie grote monotheïstische religies, die verhalen zijn bijna hetzelfde. De drie vazen zijn als drie religies. Ze verschillen in vorm en grootte, maar hebben hetzelfde principe, dezelfde gedachte. Geloof heeft prachtige, sterke verhalen, die eeuwig bewaard moeten blijven. Daarom heb ik ze op sterk water geplaatst. Sterk water staat ook voor geslotenheid, zoals religies gesloten kunnen overkomen. Ik hoop met de titel mensen aan het denken te zetten. De bladzijdes zijn replica’s, het zou als provocerend kunnen worden ervaren wanneer ik voor echte bladzijdes uit de Bijbel, Torah en Koran had gekozen. Ik wil juist mensen bij elkaar brengen en ze aan het denken zetten, zodat er een multireligieus debat ontstaat.